GEPUBLICEERD IN

Vacature bestuursleden

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt zoekt twee bestuursleden, waarvan één (inkomend) voorzitter

Wil jij je ook inzetten voor vluchtelingen in gemeente De Bilt?
Ben jij gemotiveerd om hiervoor je kennis en ervaring bestuurlijk in te zetten?
Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren!

Wie zijn wij?

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is een stichting met een bestuur van vijf vrijwilligers, drie betaalde coördinatoren en ca. 120 vrijwilligers. De stichting helpt vluchtelingen een nieuw bestaan op te bouwen in gemeente De Bilt. Afhankelijk van de jaarlijks wisselende instroom, begeleidt het Steunpunt 80 tot 200 vluchtelingen per jaar. Inmiddels bestaat er een brede erkenning voor het goede werk van het Steunpunt.
De stichting werkt in opdracht van en wordt gesubsidieerd door gemeente De Bilt.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting. Het bestuur formuleert beleid en bewaakt de financiële kaders. Samen met de coördinatoren borgt zij voldoende en toegeruste vrijwilligers. Regelmatig spreekt zij met de gemeente en regionale partners om de belangen van de stichting en de vluchtelingen te borgen. Kenmerkend is de betrokken en hands-on mentaliteit waarbij samen met coördinatoren en vrijwilligers de handen uit de mouwen wordt gestoken.

Wie zoeken wij?

In verband met het aflopen van statutaire zittingstermijnen is het bestuur met ingang van januari 2021 op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan één (inkomend) voorzitter.
De voorzitter vertegenwoordigt het bestuur intern en extern (representatief, politiek en regionaal).
Het bestuur voert een aantal taken uit, waaronder o.a. personeelszaken, automatisering en communicatie. Aan de nieuwe bestuursleden zal gevraagd worden om minimaal één van deze taken op zich te nemen. Overigens worden taken in overleg ook gewisseld.
Bestuursvergaderingen vinden eens per 6 weken plaats, aan het einde van de middag of ’s avonds. Periodiek vindt er overdag overleg plaats met gemeente en regionale partners. De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 2-3 dagen per maand.

Wat vragen wij?

Van beide bestuursleden vragen wij:
• Een maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de doelstelling van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt;
• Communicatieve en sociale vaardigheden;
• Een pro-actieve en enthousiasmerende houding;
• (Bij voorkeur) een lokaal netwerk.
Specifieke taken voor de (inkomend) voorzitter zijn:
• Leiding geven aan en bewaken van een goede samenwerking met het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers;
• Een betrouwbare gesprekspartner zijn voor de coördinatoren van het Steunpunt;
• In- en extern vertegenwoordigen van het bestuur naar gemeente De Bilt, samenwerkende vluchtelingenwerkorganisaties en regionale partners;
• Bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen;
• In samenwerking met het bestuur zorg dragen voor het opstellen en uitvoeren van een beleidsplan;
• Het tijdig signaleren van problemen en het coördineren van oplossingen;
• Bereid zijn om één specifieke taak (personeelszaken, communicatie en/of automatisering) eigen te maken en uit te voeren.

Van het bestuurslid vragen wij:
• Mee verantwoordelijk voelen en zijn voor het functioneren van het Steunpunt, lokaal en regionaal;
• Uitvoeren en eigen maken van minimaal één specifieke taak (personeelszaken, communicatie en/of automatisering).

Interesse of behoefte aan meer informatie?

Informatie over het Steunpunt (statuten, beleidsplan, jaarverslag en jaarrekening) is te vinden op de website www.steunpuntvluchtelingendebilt.nl/wie-zijn-wij.

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
Manuella Nering Bögel (secretaris): tel 06 2096 3515,
m.neringbogel@steunpuntvluchtelingendebilt.nl
Charles Evers (penningmeester): tel 06 5431 7529, c.evers@steunpuntvluchtelingendebilt.nl

Je sollicitatie zien we graag tegemoet via m.neringbogel@steunpuntvluchtelingendebilt.nl