Steun ons werk financieel

Je kunt ons helpen door:

  • donateur te worden
  • of een eenmalige gift te doen.

 

Financiële bijdrage

Voor noodzakelijke kosten die niet gefinancierd kunnen worden vanuit de subsidiepot hebben wij het Steunfonds in het leven geroepen. Uit dit fonds worden bijvoorbeeld kosten voor gezinshereniging en leges vergoed. Giften van particulieren en organisaties maken het ook mogelijk om bijscholing en andere activiteiten te helpen realiseren of de aanschaf van een laptop of tablet voor schoolgaande kinderen.
Jouw bijdrage aan dit fonds is zeer welkom op Triodos 0391.1574.50 (IBAN: NL72 TRIO 0391 1574 50) ten name van Steunfonds Vluchtelingen De Bilt.

Steunfonds Vluchtelingen De Bilt is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat een gift aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Meer informatie via www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.

Goederen

Wij zamelen geen goederen in voor vluchtelingen. Daarvoor kunt u terecht bij Emmaus of een andere kringloopwinkel. Wij verwijzen onze vluchtelingen naar deze instellingen om benodigde spullen aan te schaffen. Je kunt ook spullen naar een AZC brengen. Tip: informeer eerst even waar behoefte aan is.