Gedragscode en vrijwilligerscontract

Gedragscode

Net als de meeste vluchtelingenorganisaties, hanteren wij een gedragscode waaraan we ons handelen kunnen toetsen en waarmee we de kwaliteit van ons werk kunnen waarborgen.
De gedragscode geldt voor alle medewerkers van ons Steunpunt die rechtstreeks of indirect contact hebben met (ex-)cliënten en/of toegang hebben tot hun gegevens.
De gedragscode is hier te vinden.

Vrijwilligerscontract

Met iedere vrijwilliger sluiten wij een contract af om de afspraken voor het correct handelen vast te leggen.
Het vrijwilligerscontract (en de geheimhoudingsverklaring) is hier te vinden.