Ook jij kunt helpen

Je kunt op verschillende manieren helpen:

 • door vrijwilliger te worden (taalcoach of maatschappelijk begeleider)
 • stage bij ons te lopen
 • door een project of activiteit te sponsoren
 • door een stageplaats aan te bieden aan een nieuwkomer
 • door donateur worden of een eenmalige gift schenken
 • NIET: wij verzamelen geen goederen voor vluchtelingen

Een taalcoach:

 • biedt hulp bij het leren van de Nederlandse taal
 • biedt desgewenst ook begeleiding bij huiswerk voor de inburgeringscursus
 • begeleidt schoolkinderen met een taalachterstand

Een maatschappelijk begeleider:

 • helpt bij het regelen van de eerste basisvoorzieningen
 • helpt bij het invullen van formulieren
 • begeleidt statushouders bij de aanmelding en inschrijving bij verschillende instellingen

Wij vragen vrijwilligers een recente Verklaring omtrent Gedrag (VoG) te overleggen. Ook vragen wij vrijwilligers om hun begeleidingspraktijk te toetsen aan onze gedragscode.

Wil je meer informatie, kijk dan op ons vrijwilligersprofiel, lees het interview in De Biltsche Courant of neem contact op met de coördinator Linda de Kruijff, tel : 030 229 2825.

Voor meer details zie onze Vacatures.

Stages

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt biedt regelmatig stageplaatsen aan voor leerlingen van HBO-opleidingen of voor de Maatschappelijke Stage van het middelbaar onderwijs. Neem op tijd contact op met onze coördinator om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan ons werk.

Een project of activiteit sponsoren

Je kunt als bedrijf of organisatie één van onze projecten of activiteiten geheel of gedeeltelijk sponsoren. Dat kan middels financiële of materiele ondersteuning, zoals:

 • computer thuis
 • administratiepakket
 • zwemles voor kinderen die hier net zijn komen wonen
 • onze jaarlijkse stranddag

Een stageplaats aanbieden aan een nieuwkomer

Je kunt als bedrijf of organisatie ook een ‘sociale’ stageplaats aanbieden aan een nieuwkomer om zijn integratie in de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven te versnellen.

Financiële bijdrage

Voor de kosten die niet op een andere manier gefinancierd worden maar toch noodzakelijk zijn, hebben wij het Steunfonds in het leven geroepen. Uit dit fonds worden bijvoorbeeld kosten voor gezinshereniging, leges e.d. vergoed. Uw bijdrage aan dit fonds is altijd welkom op Triodos 0391.1574.50 (IBAN: NL72 TRIO 0391 1574 50) ten name van Steunfonds Vluchtelingen De Bilt.

Steunfonds Vluchtelingen De Bilt is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Meer informatie via www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.

Goederen

Wij verzamelen geen goederen voor vluchtelingen. Daarvoor zijn verschillende andere opties, bv door spullen naar Emmaus of andere kringloopwinkel te brengen. Wij verwijzen onze vluchtelingen naar deze partners om benodigde goederen aan te schaffen. Zo komen spullen dus toch goed terecht!

Je kunt ook goederen brengen naar een AZC of depot. Het is wel verstandig om van te voren te informeren waar behoefte aan is.