Vacatures

Wij zoeken versterking!

Walaa vertelt:

‘Ik kon niks lezen, niets zelf doen. Overal had ik hulp bij nodig. Gelukkig kregen we als gezin twee jaar lang maatschappelijke begeleiding van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.’

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is de onmisbare steunpilaar voor nieuwkomers in onze gemeente. Om ons werk nog beter te kunnen doen zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil je echt een verschil maken in je vrije tijd? Meld je aan voor onderstaande vacature!

Wij zoeken een enthousiaste medeweker voor de functie van:

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor de functie van:

Ons werk richt zich op de actieve begeleiding bij de inburgering van vluchtelingen die als statushouders het recht hebben om in Nederland te blijven. Zij hebben de wens en de taak om actief deel uit te gaan maken van onze samenleving. Voor vluchtelingen is die eerste periode als statushouder ingrijpend en verwarrend. Goede begeleiding en advies vergroot de kansen op een succesvolle vestiging in Nederland aanzienlijk.


Algemene informatie

Een aantal van de normen en argumenten die voor het vluchtelingenwerk van belang zijn, is door Steunpunt Vluchtelingen De Bilt vastgelegd in een gedragscode. Zij zijn een leidraad voor het werken met vluchtelingen en asielzoekers. De gedragscode is hier te vinden.

Het vrijwilligerscontract plus geheimhoudingsverklaring is hier te vinden.

Regionale Klachtenregeling

De Regionale Klachtenregeling is hier te vinden.

De leden van Regionale Klachtenregeling zijn hier te vinden.

vertrouwenspersonen@regioverband.nl

klachtencommissie@regioverband.nl

klachtenbemiddelaar@regioverband.nl