Help mee

Als een vluchteling in Nederland een asielvergunning of een verblijfsvergunning heeft gekregen, zal hij een inburgeringstraject moeten volgen om daarna zelfstandig deel te kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Steunpunt Vluchtelingen De Bilt helpt hem daarbij. In opdracht van en gesubsidieerd door de gemeente dragen wij zorg voor de maatschappelijke en juridische begeleiding van vluchtelingen in de gemeente De Bilt gedurende 2 jaar na huisvesting in de gemeente.

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt komt op voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) die in de gemeente De Bilt komen wonen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Voor vluchtelingen is de eerste tijd in hun nieuwe woonplaats over het algemeen moeilijk en verwarrend. Vrijwilligers van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt helpen de nieuwkomers in de gemeente door hen wegwijs te maken in de nieuwe woonplaats, maatschappelijk te begeleiden en te ondersteunen als taalcoach.

Maatschappelijke begeleiding houdt in:

  • hulp geven bij het invullen van alle formulieren die noodzakelijk zijn
  • mensen wegwijs maken in de gemeente
  • hulp bij bank en verzekeringszaken
  • kennismaken met de huis- en tandarts, vaak de eerste keer meegaan
  • hulp bij schoolkeuze

Taalondersteuning houdt in:

  • hulp bij spreekvaardigheid
  • hulp bij schrijfvaardigheid
  • desgewenst begeleiding bij huiswerk voor de inburgeringscursus
  • begeleiding van schoolkinderen met een taalachterstand
  • hulp voor HU-studenten bij schrijven van verslagen

Jaarlijks komen komen 50 – 100 statushouders in de gemeente De Bilt wonen. Zo’n 130 vrijwilligers en 3 beroepskrachten van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt zetten zich in voor deze nieuwkomers. De periode van begeleiding duurt ongeveer 2 jaar, met als hoofddoel zelfredzaam worden in onze samenleving. Tijdens deze periode volgt de nieuwkomer naast de Nederlandse taallessen zo mogelijk ook (om)scholingstrajecten en bemiddeling naar betaald werk.

Ben je geïnteresseerd in ons werk? Kijk op pagina “Ook jij kunt helpen”