Vrijwilliger worden

Wij zoeken voortdurend nieuwe vrijwilligers

Een taalcoach:

  • biedt hulp bij het leren van de Nederlandse taal
  • biedt desgewenst ook begeleiding bij huiswerk voor de inburgeringscursus
  • begeleidt schoolkinderen met een taalachterstand

Een maatschappelijk begeleider:

  • helpt bij het regelen van de eerste basisvoorzieningen
  • helpt bij het invullen van formulieren
  • begeleidt statushouders bij de aanmelding en inschrijving bij verschillende instellingen

Wij vragen vrijwilligers een recente Verklaring omtrent Gedrag (VoG) te overleggen. Ook vragen wij vrijwilligers om hun begeleidingspraktijk te toetsen aan onze gedragscode.

Wil je meer informatie:

Voor meer details zie onze Vacatures.