Extra hulp aan vluchtelingen in gemeente De Bilt

Gemeente De Bilt ziet het als haar maatschappelijke taak om een rol te spelen in de opvang van vluchtelingen. Onlangs brachten wethouder Smolenaers en wethouder Welting (Zeist) een bezoek aan de Albatros school in Bilthoven, waar 100 vluchtelingenkinderen les krijgen. Hier wordt sinds kort een stap extra gezet, met extra lokalen. Ook in de opvang van jonge minderjarige asielzoekers gaat gemeente De Bilt extra opvang leveren.
Noodopvang maar ook huisvesting voor de lange termijn geeft de meeste kansen voor vluchtelingen voor deelname aan de maatschappij en de verwerking van trauma’s. Opvang gaat namelijk niet alleen over (nood)huisvesting maar ook over onderwijs, zorg en een goede begeleiding.

Bron: Stadspers 18-11-2022. Lees het volledige artikel hier.

Meer informatie: https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/huisvesting-statushouders