Samenwerking gemeenten De Bilt en Zeist voor onderwijs aan kinderen van vluchtelingen

Op de Albatros school (de voormalige Aeres mavo) in Bilthoven worden inmiddels aan zo’n 100 kinderen van vluchtelingen onderwijs gegeven. Het is een samenwerking tussen de gemeenten Zeist en De Bilt om de kinderen van Afghaanse evacués uit het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide naar school te laten gaan. Het schoolbestuur van Wereldkidz verzorgt de lessen. De kinderen gedijen goed en de school is ook erg blij met de vrijwilligers uit de buurt die bij het onderwijs helpen. Sinds kort worden er 3 extra lokalen ingezet. In deze lokalen krijgen vluchtelingenkinderen uit Kamp van Zeist les. Zij krijgen daar les totdat de tijdelijke school, die door het COA wordt gebouwd, op Kamp van Zeist klaar is. Ook voor deze kinderen wordt het onderwijs door Wereldkidz verzorgd. 
Wethouder Smolenaers: “Kinderen in noodopvang hebben net als ieder ander kind, recht op onderwijs. Door hier goede scholing aan te bieden, geven we deze kinderen een betere kans op een goede toekomst, ondanks hun moeilijke situatie. We zijn blij dat we hiermee gemeente Zeist en de kinderen kunnen helpen.”

Bron: Stadspers 18-11-2022. Lees het volledige artikel hier.

Meer informatie: https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/huisvesting-statushouders