Hulp aan de Oekraïners

Algemene informatie

Veel mensen in onze gemeente willen graag hulp bieden of ‘iets doen’ voor Oekraïners. Daarom heeft de gemeente De Bilt een e-mailadres geopend voor allerlei vragen die er zijn: samenvooroekraine@debilt.nl.

Op de website van de gemeente De Bilt is veel informatie te vinden over de actuele situatie.

Oproep aan Oekraïense gezinnen / Звернення до українських родин

Download folder Werkplaats Kindergemeenschap. / Завантажити папку Майстерня Дитяча спільнота.

Informatie voor iedereen die wil helpen

Opvang

Vanaf begin april 2022 vangt de gemeente De Bilt 60 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk op in het gemeentehuis. Op de bovenste verdieping van het kantoorgebouw is een tijdelijke opvanglocatie ingericht. Samen met maatschappelijke organisaties en inwoners wordt hard gewerkt om de vluchtelingen te voorzien van dagelijkse levensbehoeften, zorg, begeleiding, onderwijs en aan activiteiten voor kinderen.
De gemeente verkent momenteel waar langer verblijf mogelijk is. De afgelopen weken hebben zich tientallen mensen gemeld die bereid zijn om vluchtelingen in huis te nemen of al vluchtelingen opvangen. Ook inwonercollectieven en ondernemers hebben opties aangedragen, zoals recreatiewoningen of kantoorpanden.  Zie jij ook mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar samenvooroekraine@debilt.nl.

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners

De Rijksoverheid heeft samen met andere overheids- en hulporganisaties een handreiking opgesteld voor particulieren die Oekraïense vluchtelingen opvangen. Zij lezen hierin waar ze op moeten letten, welke voorzieningen voor deze vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. U kunt de handreiking downloaden op de website van de Rijksoverheid.

10 tips voor het opvangen van een vluchteling

TakecareBNB heeft een aantal handige tips om vluchtelingen goed op te vangen.

Giro 555

Elf hulporganisaties zamelen onder de naam Samen in actie voor Oekraïne hulpgelden in via Giro 555. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.

Zorgen? Erover praten helpt

De oorlog in Oekraïne kan herinneringen oproepen en zorgen of angstige gevoelens teweegbrengen. Blijf daar niet mee rondlopen, want erover praten helpt. De medewerkers van Slachtofferhulp en de Kindertelefoon luisteren graag.