Samenwerking tussen vluchtelingenwerkorganisaties bekrachtigd

Elke gemeente in Nederland heeft een taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen. In de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede is deze taak uitbesteed aan respectievelijk de stichtingen Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik, Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug en Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede.

Op 7 februari jl. hebben deze vier organisaties hun samenwerking bekrachtigd door het ondertekenen van een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Hoewel in elke gemeente het dagelijkse werk net een beetje anders is, zijn er ook veel raakvlakken. Zo is er in het verleden samengewerkt bij de digitalisering van cliƫntgegevens en de invoering van de AVG-wetgeving. Ook tijdens de invoering van de nieuwe Wet Inburgering is er veel overleg gepleegd. Daarnaast worden er regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwilligers van alle organisaties over onderwerpen waar iedereen wat aan heeft. Afgelopen jaar bijvoorbeeld konden alle vrijwilligers een informatiemiddag over Afghanistan bijwonen, omdat er veel nieuwkomers uit dat land in onze gemeenten kwamen wonen.

Door de samenwerking wordt expertise uitgewisseld en kunnen de organisaties van elkaar leren en elkaar ondersteunen bij hun gezamenlijke taak: het begeleiden van statushouders bij hun inburgering en integratie in de breedste zin van het woord.
Voor meer informatie: www. steunpuntvluchtelingendebilt.nl of mail naar: info@svdb93.nl

 

Afbeelding:

De voorzitters van de vluchtelingenwerkorganisaties v.l.n.r.: Marieke Spijkstra (De Bilt), Gerard Frank Sollman (Utrechtse Heuvelrug), Steven van Vulpen (Bunnik) en Heidi Hamers (Wijk bij Duurstede)

Foto: Bob van der Wilt

Zie ook: Vluchtelingenorganisaties werken officieel samen – De Vierklank – Al het nieuws uit de gemeente De Bilt